תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 1. 1.      מבוא

1.1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן זהה לשני המינים, ניסוח בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד.

1.2. ברוך הבא לאתר האינטרנט maxsale.co.il (להלן: האתר), המופעל על ידי והשייך לחברת אלקטרוסייל מוצרי צריכה בע”מ ח.פ. 514224237 (להלן “החברה“).

1.3. החברה עוסקת במכירה קמעונאית של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים: חדשים, עודפים ומתצוגה, ובמכירה של מוצרים נלווים.

1.4. האתר מיועד לאפשר למשתמשים בו לרכוש מוצרים מחנות המוצרים האינטרנטית של החברה תוך קבלת המידע אודות המוצרים ועלותם.  

1.5. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר ועל כל פעולה שתתבצע על ידי המשתמש באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין החברה בעניין זה.

1.6. אין באמור בתקנון זה, כדי לגרוע מהוראות כל דין, למעט במקרים בהם ניתן להתנות עליהן וההתניה בוצעה בתקנון או באתר במשתמע או במפורש.

1.7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את התקנון בכל עת, כל שינוי ייכנס לתוקפו ממועד פרסומו, לפיכך אנו ממליצים לעיין בתקנון מידי פעם בפעם. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתו להם.

1.8. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור באתר לבין האמור בתקנון, יגבר האמור בתקנון.   

1.9. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים על ידי המשתמש באמצעות האתר מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.

1.10. יובהר כי המכירה של מוצרי החברה באתר הינה קמעונאית בלבד, לא תתאפשר מכירה סיטונאית.

1.11. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו לפרשנות התקנון.

 1. 2. קניין רוחני

2.1. האתר ותכני האתר והמידע המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, תוכן מילולי, קולי, אור קולי, תמונה, וידאו וכל פריט המופיע באתר בכל אמצעי מדיה שהוא, מהווים קניין רוחני של החברה (להלן: תכני האתר).

2.2. אין להעתיק, לשנות, לשכפל, להפיץ, לפרסם, להציג או להשתמש בדרך כלשהי באיזה מתכני האתר כהגדרתם לעיל, אלא לצרכי מידע ורכישה של מוצרים.

2.3. אין להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של איזה מתכני האתר כהגדרתם לעיל בלא אישור מראש ובכתב של החברה.

2.4. אין להציג בלא אישור מראש ובכתב של החברה תוכן מהאתר בתוך מסגרת  גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא.

 1. 3. השימוש באתר

3.1. כל אדם ותאגיד רשאים לרכוש מוצרים באמצעות האתר בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:-

3.1.1. הינו בגיר, מעל גיל 18.

3.1.2. הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות.

3.1.3. הינו מחזיק כרטיס אשראי בתוקף ותקין על אשר הוא זכאי לעשות בו שימוש.

3.1.4. הוא הבעלים של כתובת תיבת דוא”ל.

3.2. למרות האמור, החברה תהא רשאית להימנע מלקיים קשרי מסחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ואף מבלי למסור על כך הודעה, וזאת מכל סיבה שהיא ובמיוחד מהסיבות הבאות:-

3.2.1. משתמש שהפר תקנון זה .

3.2.2. משתמש שביצע מעשה בלתי חוקי.

3.2.3. משתמש שמסר פרטים אישיים כוזבים.

3.2.4. משתמש שפגע בחברה במעשה או במחדל.

3.2.5. משתמש שפגע באתר של החברה במעשה או במחדל.

3.2.6. כרטיס האשראי בו עושה  המשתמש שימוש נחסם או הוגבל לשימוש.

3.3. משתמש איננו רשאי לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

3.4. משתמש איננו רשאי לעשות שימוש באתר כדי לאסוף/לאצור נתונים או מידע על משתמשי האתר באופן כלשהו לכל צורך שהוא.

 4.1 . מכירת המוצרים באמצעות האתר

4.1. החברה מציעה לרכישה במסגרת אתר האינטרנט את המוצרים למשתמשים. החברה רשאית להציע למכירה כל מוצר בכמות כפי שהיא מוצאת לנכון והינה רשאית להוסיף או לגרוע מעת לעת מוצרים כמו גם לשנות את כמותם ומחירם.

4.2. המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם מעודפים או תצוגות – בהתאם למפורט באתר וכפי שיצויין במפורש בצד כל מוצר ומוצר.

4.3. כאמור לעיל, המכירה באמצעות האתר הינה קמעונאית בלבד, לא תתאפשר מכירה למי המתעתד למכור מוצרים אלה במכירה חוזרת.

4.4. ניתן לרכוש מוצרים רק למשלוח בישראל.

4.5. החברה תהא רשאית להגביל את כמות המוצרים הנמכרת ללקוח בודד.

4.6. המכירה מותנית בקיום מלאי מוצרים בעת ביצוע ההזמנה, לא היה מוצר במלאי תודיע החברה למשתמש על כך בסמוך לאחר ביצוע הרכישה על ידו. מאחר שחלק ניכר מהמוצרים הינם עודפים ותצוגות (ועל כן מספרם של אלה מכל סוג ודגם אינו גבוה) יכול והמלאי המוצג באתר לא יהיה מעודכן בכל עת.

4.7. באתר יוצגו המוצרים המוצעים למכירה, מחיר כל מוצר (כולל מע”מ), פרטי המוצר ותנאי אספקה ותשלום. יובהר, כי המחירים המופיעים באתר הינם בתוקף לגבי המלאי הקיים והמוצרים הזמינים מתוכו בלבד.

4.8. ראוי להדגיש, כי מחירי המוצרים המוצעים לרכישה באתר אינם בהכרח המחירים הכי זולים שניתן למצוא בשוק לאותם מוצרים, והחברה ממליצה, טרם הרכישה, לערוך סקר שוק.

4.9. מובהר, כי המוצרים הנלווים הקשורים למוצרים העיקריים המוצעים לרכישה באתר, ככל שמוצעים, אינם מהווים חלק ממנו ואף אינם כלולים במחיר (אלא אם נאמר במפורש אחרת באתר).

4.10. לפרטים נוספים ובירורים, מעבר לאלו המופיעים באתר, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה הפעיל בימים א’-ה’ בין השעות 9:00 – 16:30 בטלפון 074-7158407 ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני : service@maxsale.co.il

4.11. בצידו של כל מוצר ניתן למצוא את מגבלות תנאי ההובלה וכן תוספות תשלום (הובלה לקומה גבוהה בבניין בלא מעלית, צורך במנוף, הובלה ליישובים מרוחקים וכד’). יובהר כי משלוח בסיסי הינו ללא עלות נוספת, משתמש שבחר באופציה איסוף עצמי לא יהא זכאי להפחתה במחיר. החברה רשאית שלא לספק מוצר ליישובים להם חברות השילוח אינן מגיעות, ובכלל זה משיקולי ביטחון ובמקרה כזה ייצור קשר נציג משירות הלקוחות לתיאום מקום אספקה חלופי או לביטול ההזמנה.

4.12. בכל עסקה של רכישת מוצרים, על המשתמש למסור את כל הפרטים הנדרשים לביצוע עסקה, ובכלל זה פרטים אישיים ופרטי כרטיס האשראי. יש להקפיד על הזנת פרטים מדויקים. המכירה באתר מותנית במילוי מלוא הפרטים הנדרשים.

4.13. רק בעת אישור חיוב כרטיס האשראי, נקלטת ההזמנה. ההזמנה תיחשב כמחייבת לאחר שיינתן אישור על כך ובהתאם יינתן אישור על קליטת ההזמנה. 

4.14. חיוב כרטיס האשראי יהיה בהתאם למחיר המופיע באתר ובהתאם למספר התשלומים שהמשתמש בחר, ככל שניתנה אפשרות לשלם בתשלומים. במקרה בו ניתנה אפשרות לשלם בתשלומים והמשתמש בחר אותה, פיגור בתשלום אחד מכל סיבה שהיא יקנה לחברה את הזכות להעמיד את כל יתרת שווי העסקה לפירעון מידי והמשתמש נותן לכך הסכמתו.

4.15. במקרה בו לא אושרה ההזמנה ע”י חברת האשראי תתקבל הודעה מתאימה. במקרה שכזה, לצורך השלמת הרכישה יידרש מהמשתמש ליצור קשר עם חברת האשראי לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע ההזמנה ורק לאחר קבלת אישור חברת האשראי תטופל ההזמנה על ידי החברה.

4.16. כל הזמנה תיעשה בהתאם למחירי המוצרים כפי שיהיו בתוקף בעת ביצוע ההזמנה. החברה רשאית לשנות בכל עת את מחירי מוצריה ושינוי כאמור יהיה ממועד פרסום השינוי או כל מועד מאוחר מכך לפי הודעת החברה. לא תהא למשתמש כל טענה בגין שינוי שכזה.

4.17. על המשתמש לעשות הגהה קפדנית של פרטי ההזמנה לפני המשלוח. החברה לא תישא באחריות על שגיאות שביצע המשתמש בעת ביצוע ההזמנה.

4.18. במקרה של חוסר בהירות בפרטים, חוסר במוצר במלאי או בכל מקרה אחר לפי שיקול דעת החברה, שומרת לעצמה החברה את הזכות ליצור קשר טלפוני עם המשתמש לצורך השלמת ההזמנה. משתמש שלא יהא זמין לאחר מספר ניסיונות הזמנתו תבוטל, הודעה על כך תשלח אליו בדוא”ל לפי הפרטים שמסר בעת ביצוע ההזמנה.

 1. 5. אספקה

5.1. מועדי האספקה המצוינים באתר ימנו ממועד אישור ההזמנה ואישור התשלום באמצעות כרטיס האשראי.

5.2. המוצרים יסופקו ע”י החברה או ע”י חברת שליחויות חיצונית מטעמה לכתובת שנמסרה בהזמנה, או באמצעות איסוף עצמי, הכל לפי תנאי האספקה המופיעים באתר לגבי המוצר בעת ההזמנה ובחירת המשתמש עצמו.

5.3. החברה תפעל לספק את ההזמנה תוך מספר ימי העסקים המופיע באתר לגבי המוצר בעת ההזמנה ובכפוף לתיאום עם המשתמש (לא כולל יום אישור ההזמנה והתשלום), ואולם היא לא תהא אחראית לאיחור בשל כוח עליון או אירועים שאינם בשליטתה. ימי עסקים משמעם ימים א-ה בשבוע, למעט ערבי חג, חג וימי שבתון.

5.4. עבור משלוח המוצרים יחויב המשתמש בדמי משלוח כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה, ככל שהמשלוח לא יהא בחינם למשתמש כמצויין באתר.  

5.5. בעת ביצוע הזמנה וככל שמדובר באספקה באמצעות משלוח המוצר לבית המשתמש, יוכל המשתמש לבחור ביצוע משלוח לאחד מבין הישובים המופיעים בעת לחיצה ע”ג הכפתור המתאים. ביקש משתמש שכתובתו אינה מופיעה בין רשימת הישובים לרכוש מוצר, יהא עליו ליצור קשר טלפוני עם החברה בטלפון הנקוב בסעיף 4.7 לעיל, וזו תפעל למציאת פיתרון.

5.6. במקרה של מגבלה ביטחונית כלשהי במשלוח (לפי שיקול דעת חברת המשלוחים) ייתכן עיכוב במשלוח, למשתמש לא תקום כל טענה כלפי החברה בשל כך.  

5.7. משתמש אשר המוצר שהזמין ונשלח אליו חזר לחברה, בין בשל פרטים שגויים שמסר המשתמש ובין מאחר שלא שהה במועד ובמקום שתואמו עימו מראש בעת הגעת השליח יקבל הודעה על כך מהחברה. משלוח חוזר יהא בעלות כספית.

5.8. על  המשתמש  לבדוק את מצב המוצר בתוך זמן סביר מעת קבלתו. במקרה של פגם או חוסר של פריט כלשהו או אי התאמה, יש להודיע מידית לשליח או לחברה. הודעה שתישלח תוך זמן שאינו סביר לא תתקבל.

5.9. בעת אספקת המוצרים, רשאית החברה או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של הלקוח וכן רשאית לדרוש הצגת תעודת זהות וכרטיס האשראי בו נעשה שימוש בעת ההזמנה.

5.10. כמו כן, רשאית החברה או מי מטעמה לדרוש חתימת המקבל על גבי שובר האשראי ו/או אישור קבלת המוצרים.

 1. 6. ביטול עסקה והחזרת מוצרים

6.1. ביטול הזמנה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.

6.2. ביטול שלא עקב פגם ו/או אי התאמה:-

6.2.1. ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה ייעשה בהודעה שתינתן לחברה בכתובתה ברח’ ההסתדרות 224 חיפה או בהודעת דוא”ל לכתובת service@maxsale.co.il  או בטלפון 074-7158407 או באתר, במקום המיועד לכך (תחת “ביטול עסקה“). בהודעת הביטול יהיה על המשתמש ליתן את פרטיו האישיים ואת מלוא פרטי ההזמנה.

6.2.2. ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה  יתאפשר בתוך 30 יום ממועד קבלת המוצר או החשבונית (לפי המאוחר), למעט אדם בעל מוגבלויות ו/או אזרח ותיק ו/או עולה חדש  כהגדרתם בסעיף 14 ג 1  לחוק הגנת הצרכן להם ביטול כאמור יתאפשר בתוך 4 חודשים.

6.2.3. ביטול עסקה מותנה בהחזרת המוצר לחברה (ע”י וע”ח המשתמש) במצבו כפי שהמשתמש קיבלו, בצירוף האריזה, ובתנאי שלא נעשה בו כל שימוש והמוצר לא נפגם.

החזר המוצר לחברה יהיה ע”י המשתמש לכתובת ההסתדרות 224 חיפה, ע”ח המשתמש. במידה והחברה תאפשר ללקוח להשתמש בשירות ההובלות של חברת השליחויות עימה היא עובדת בשוטף, יהיה הלקוח מחוייב לשלם את עלות המשלוח ישירות לאותה חברה במועד ביצוע המשלוח ובמזומן.

6.2.4. החברה תגבה דמי ביטול בסך 5% ממחיר הרכישה או 100 ₪ לפי הנמוך מבין השניים.

6.2.5. החברה תשיב למשתמש את יתרת כספו עפ”י האופן בו ביצע מלכתחילה התשלום בקיזוז סכומים אותם חב לה, ההחזר יבוצע 7 ימי עסקים.

6.3. ביטול עקב פגם ו/או אי התאמה (שלא צויינו בעת ביצוע המכירה במקרה של מוצר מתצוגה או עודפים):-

6.3.1. משתמש שמבקש לבטל את המוצר עקב פגם או אי התאמה יתן לחברה הודעת ביטול בסמוך לאחר שהבחין לראשונה בפגם או באי ההתאמה (ור’ לעיל חובת בדיקת המוצר בתוך זמן סביר מקבלתו מן החברה) ויפרט במסגרתה את פרטיו האישיים, את מלוא פרטי ההזמנה ואת הפגם או אי ההתאמה שהתגלו במוצר ואשר בעטיים הוא מבקש לבטל את העסקה.

6.3.2. המשתמש יפעל בהתאם להוראות החברה שיינתנו לו בהמשך להודעת הביטול, לרבות יעמיד את המוצר לרשות החברה במקום בו הוא נמסר ובזמנים בהם פועלת חברת השליחויות עימה קשורה החברה.

6.3.3. מצאה החברה שטענות המשתמש לגבי אי ההתאמה או הפגם נכונות, תשיב למשתמש את מלוא התמורה ששילם בעד המוצר (ללא הפחתת דמי ביטול) ו/או תספק לו מוצר חלופי זהה, בהתאם לרצון המשתמש. החברה לא תחוב כל חבות נוספת בגין האמור.

7.1. ביטול מצד החברה

7.1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה ובכל עת, לבטל עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה ו/או את פעילות האתר, כולם או חלקם.

7.2. מבלי לגרוע מן האמור, תהא החברה רשאית לבטל הזמנה באחד מן המקרים כדלקמן: במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור וכן סגר או הטלת הגבלות מלאים או חלקיים עקב התפרצות מחלה מדבקת המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין; אם יתברר לה כי ההזמנה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או צד ג’ כלשהו ו/או הפרת התקנון; אם המשתמש מסר פרטים לא מלאים או נכונים בעת ביצוע ההזמנה; אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את העסקה.

7.3. כמו כן מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במידה והתגלה כי המוצר שהוזמן אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את ההזמנה ו/או להציע פריט חלופי שווה ערך ומובהר כי מאחר שחלק ניכר מהמוצרים הינם עודפים ותצוגות יכול והמלאי המוצג באתר לא יהיה מעודכן בכל עת.

7.4. הודעה על ביטול עסקה מטעם החברה על פי סעיף זה תימסר למשתמש. במקרה של ביטול כאמור, תימנע החברה מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין מוצר, ככל ששולם.

7.5. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה והחברה לא תחוב למשתמש דבר ולא תהיה אחראית ולא תישא בכל  נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.

8.1. אחריות  למוצרים ולאספקה

8.1. אחריות התיקונים על המוצרים ניתנת בכפוף לתנאים המפורטים בתעודת האחריות המגיעה עם המוצר ובאתר היבואן. 

8.2. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא לשימוש החורג מהמצוין בטופס האחריות ו/או הוראות השימוש. בצד כל מוצר באתר מבהירה החברה האם תנאי להפעלתו הינו התקנה ע”י טכנאי.

8.3. החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים ובמועד. החברה לא תישא באחריות לכל נזק עקיף או תוצאתי שייגרם בשל איחורים באספקה או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים. במקרה זה תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה.

8.4. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה.

9.1  סודיות ופרטיות

 1. 9.1  החברה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה. החברה עושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר על ידי המשתמש ונוקטת באמצעים בכדי לשמור על אבטחת המידע והפרטיות.

  9.2  האמור בסעיף זה מטרתו לפרט את המידע שהחברה אוספת ואת השימושים שהיא יכולה לעשות במידע זה.

  9.3  בעצם הכניסה לאתר והשימוש בו (ובכלל זה גלישה באתר), ולכל מטרה שהיא, מצהיר המשתמש כי קרא, הבין ומסכים למדיניות פרטיות זו ונותן הסכמה מדעת לכל השימושים שהחברה עושה ו/או יכולה לעשות במידע אישי שימסור ו/או שייאסף לרבות העברתו לצדדים שלישיים ועיבודו (ובכלל זה איסוף, שימוש, גילוי, החזקה או העברה) והכל למטרות המפורטות בסעיף זה.

  9.4 החברה אוספת מידע אישי ומידע אנונימי אודות משתמשים. מידע אישי הינו מידע שניתן לעשות בו שימוש על מנת לתקשר עם המשתמש או לזהותו, כדוגמת שם מלא, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, כתובת דואר, כתובת IP. מידע אנונימי הינו מידע שאינו מאפשר זיהוי המשתמש כדוגמת מידע אודות פעילות באתר, ככל שמידע כאמור אינו מקושר למידע האישי של המשתמש.

  9.5 בחברה מיושמים אמצעי אבטחה המקובלים בתעשייה במטרה למנוע גישה לחומר של גורמים שאינם מורשים.

  9.6 פעילות האתר מבוצעת ב”ענן”. עבודה ב”ענן” מבוצעת באופן שבו המידע נשמר כולו בשרתים מרוחקים. תעבורת המידע אל הענן וממנו מבוצעת באמצעות שימוש ברשתות האינטרנט והסלולר. תצורת עבודה זו, הנהוגה בשירותים רבים, מקלה מחד על אופן העברת המידע, שמירתו וזמינותו, העבודה והתקשורת ומאידך דורשת תשומת לב במשלוח מידע. באופן עבודה זה המשתמש חשוף לצפייה במידע הנשלח על ידו לחברה ו/או נשלח ע”י החברה ו/או מי מטעמה במקרים של חדירות למחשבי החברה או חשיפת מידע בדרכים לא חוקיות. החברה לא תישא בכל אחריות שהיא הנובעת משיבוש באתר, לרבות אם נגרם בשל תוכנה זדונית שבוצע ע”י גורם חיצוני.

  9.7 כל מידע שיימסר על ידי המשתמש ו/או נאסף עליו כאמור בתקנון זה, נמסר ו/או נאסף באישורו ובהסכמתו המלאה. המשתמש מאשר שהובהר לו שאין עליו כל חובה חוקית למסור אקטיבית מידע ואולם ככל שלא ימסור נתונים אלה, תפגע היכולת שלו לעשות שימוש באתר ו/או לקבל שירות. עוד יובהר, כי אף ככל שלא ימסור המשתמש מידע אקטיבית, ייאסף מידע אודות השימוש שנעשה באתר כמתואר בסעיף זה.

  9.8. בעת ביצוע רכישה מוסר המשתמש פרטים אישיים (שם מלא, כתובת, טלפון ודואר אלקטרוני). בנוסף המשתמש יזין את פרטי כרטיס האשראי שלו בממשק ייעודי של חברת סליקה מוכרת, הנוהגת בפרטי כרטיס האשראי לפי תקני PCI-DSS המקובלים.

  9.9 למחיקת או עדכון פרטים יש לפנות דוא”ל service@maxsale.co.il

  9.10 בנוסף, בעת פנייה לשירות לקוחות חלק משיחות הטלפון מוקלטות ונשמרות לתקופה מוגבלת לצרכי בקרה ושיפור השירות ופנייה ללקוח.

  9.11 החברה מבצעת איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים ובלבד שלא יזוהה הלקוח הספציפי. מידע זה יכול שיהיה נוגע להיקף ותדירות השימוש באתר, הדפים הנצפים, הקישורים שהובילו את המשתמש לאתר וכיוצ”ב.

  9.12 בעת השימוש בכלים  רשאית החברה לשתול עוגיות (cookies), web beacons, פיקסלים או כלי תוכנה אחרים דומים במכשיר המשתמש (להלן הכל יחד: “עוגיות”). עוגיות אלה נשתלות בכדי לאפשר לאתר לעבוד באופן סדיר ולשפר את חוויית המשתמש. 

  9.13 השימוש בעוגיות אלה מאפשר, בין היתר, איפיון, ניטור ומעקב אחר פעולותיו של המשתמש, כאשר עושה שימוש בכלים וזאת בין היתר לצורך זיהוי דפוסי שימוש, בירור העדפות, מתן אפשרות להצגת פרסומים באתר או ברשת מותאמים להעדפות המשתמש ובכדי להפוך את הכלים מותאמים יותר לחוויית המשתמש ובכלל זה הצגה של אתר מותאם עוד טרם תחילת עריכת שימוש בו. עוגיות אלה הינן למעשה קבצי טקסט או שורות קוד הנוצרים במכשיר הקצה, ככל שאישר זאת המשתמש (או לא מנע זאת), ואשר אוספים מידע כאמור לעיל. המשתמש מאשר שתילת עוגיות אלה אולם יכול להסיר אותן באמצעות כלים סטנדרטים הנמצאים במערכות ההפעלה הדפדפן. משתמש באתר בלבד שאינו מעוניין שתילת עוגיות יכול לעבוד בדרך של פתיחת חלון גלישה בסתר. באפליקציה לא ניתן לחסום זאת. מובהר כי מחיקתן או הסרתן של העוגיות עלולה לפגוע בתיפקוד האתר ובחוויית המשתמש. 

  9.14 בנוסף החברה נעזרת בכלים שונים של צדדים שלישיים, כגון מוצרי Google ו Facebook לניתוח השימוש בכלים ולצרכי פרסום מותאם. כן נעשה שימוש ב Google Analytics   ו Firebase  לניתוח מידע אנונימי, סטטיסטי ומצרפי אודות התנועות והפעילות באתר אשר Google Analytics אוסף בעקבות שימושך בכלים ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics  כמפורט להלן:  https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/. פייסבוק אוסף את המידע בכפוף למפורט להלן: https://www.facebook.com/policy/cookies/    כלים אלה משמשים את החברה גם לצרכי פרסום ברשת ו remarketing (ובכלל זה באמצעות AdWords של גוגל) אשר עשוי להיות מותאם להעדפות המשתמש על בסיס פעולותיו באתר. בהפעלת כלים אלה החברות המספקות אותם  עושות שימוש ב cookies שלהן (באמצעות תוספי SDK) לזיהוי המכשיר ממנו מבוצעת הגישה לכלים ולאיסוף מידע כגון מזהים יחודיים למכשיר ממנו מבוצעת הגישה, פעולות שבוצעו באתר ובכלל זה העמודים שנצפו. אבי, לשיחה בינינו .מידע זה יכול להישמר גם במאגרים שמחוץ לישראל. ככל שהמשתמש מבקש ללמוד אודות השימוש שחברות אלה עושות ב cookies ובמידע הנאסף על ידן, יוכל לעשות כן באתרים הרשמיים שלהם (בהם ניתן יהיה אף למצוא מידע אודות האפשרויות אותן הן מציעות לניהול השימוש בהם). החברה תהא רשאית להשתמש בטכנולוגיות דומות ככל שקיימות או תהיינה קיימות בעתיד למטרות דומות.

  9.15 בעת השימוש באתר עשויים להופיע קישורים לעמודים/אתרים חיצוניים. משתמש אשר יעשה שימוש בקישורים אלה יהיה כפוף לתנאי מדיניות הפרטיות של האתרים/עמודים אלה. מובהר כי בכל מקרה בו המשתמש יבחר להוריד ו/או להתקין אתרים/עמודים חיצוניים, אין לחברה כל שליטה על מדיניות הגנת הפרטיות שלהם ו/או על אופן פעילותם ו/או השלכות השימוש בהם ו/או הסיכונים הנוגעים לשימוש בהם והאחריות המלאה על השימוש בהם חלה על המשתמש.

  9.16 החברה רשאית לבצע (בין במישרין ובין באמצעות מי מטעמה) ניתוחים שונים ביחס למידע ובכלל זאת ניתוחים סטטיסטיים ופילוחי שוק שונים.

  9.17 השימוש במידע יעשה בהתאם להוראות תקנון זה או על פי הוראות כל דין למטרות כדלקמן:

  9.17.1 כדי ליצור קשר עם המשתמש.

  9.17.2 לצורך ביצוע הזמנה, עדכונים לגביה ואספקתה.

  9.17.3 כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ליצור ולפתח שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים ולשפר את חוויית המשתמש.

  9.17.4 כדי לשלוח למשתמש עדכונים, הודעות ומידע נוסף.

  9.17.5 כדי לשלוח שאלונים להערכת שביעות רצון.

  9.17.6 בכדי לשלוח מסרונים ומיילים פרסומיים ללקוחות שאישרו קבלתם.

  9.17.7 כדי לנהל ולתפעל את האתר, ולצורך פעילות פנימית, לרבות פתרון תקלות, ניתוח נתונים, בדיקות, מחקר, קבלת נתונים סטטיסטיים וביצוע סקרים.

  9.17.8 כדי להתגונן בפני הונאות או פעילות בלתי חוקית.

  9.17.9 כדי לאכוף את התקנון, על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מקום בו החברה סבורה כי עליה לעשות כן.

  9.17.10  במקרה בו תידרש החברה למסור את המידע עפ”י דין.

  9.17.11  במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין החברה.

  9.17.12  לשם משלוח מידע פרסומי בכל דרך (ובכלל זה באמצעות רשת האינטרנט ובין היתר באמצעות פייסבוק וגוגל) הנסמך על תוצרי עיבוד ואיפיון המידע וזאת על מנת להציע למשתמש מוצרים או שירותים שונים.

  9.18 החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע הנאגר, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אישית את המשתמש אלא במקרים להלן:

  9.18.1 מסירת מידע לקבלנים בשרשרת האספקה ו/או הקשר עם המשתמש, ספקי תוכנות מסחריות, חוקרי שוק ומעבדי נתונים, נותני שירותי דוא”ל/מיסרונים ואיחסון של חומר (ובכלל זה אם הם מצויים מחוץ לישראל). קבלנים ונותני שירותים אלה מקבלים רק את המידע הנחוץ להם לצורך השלמת משימתם. 

  9.18.2 אם תהא מחוייבת על פי דין למסור את המידע.

  9.18.3 אם תקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את המידע.

  9.18.4 ככל שלחברה יהא יסוד סביר להניח כי מסירת המידע נחוצה כדי לגלות או למנוע מרמה או פעילות בלתי חוקית אחרת.

  9.18.5 ככל שלחברה יהא יסוד סביר להניח כי מסירת המידע תמנע פגיעה בנפש.

  9.18.6 כדי להתגונן בפני כל הליך משפטי.

  9.19 החברה לא תישא בכל אחריות בכל מקרה של נזק מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה מאובדן מידע או שימוש לא מורשה במידע מכל סיבה שהיא או בשל אירועים שאירעו שלא בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכוח עליון.

  9.20 סיסמאות או שמות משתמש, ככל שיינתנו, נועדו לשימושו הבלעדי של המשתמש ואין להעבירם לאחרים. המשתמש אחראי לשמור על סודיות הסיסמה ואחראי, באופן מלא, לכל הפעולות שיתבצעו על פי הסיסמה שלו או בחשבונו. במידה שהשימוש במחשבו של המשתמש משותף לו ולאחרים, עליו לצאת מהאתר ולסגור את חלון הדפדפן לאחר שיסיים את הביקור באתר. המשתמש מתחייב להודיע לחברה ללא דיחוי על כל שימוש לא מורשה בסיסמה או בחשבונו.

 1. 10. אחריות

10.1. החברה עושה מאמץ לשמור על תקינותו של האתר ופעילותו. יחד עם זאת, אין היא מתחייבת שלא תהיה תקלה כלשהי בפעילות (לרבות בשל קלקולים או תקלות בתקשורת, תקלות חומרה, תוכנה וכיוצ”ב).

10.2. המשתמש מסכים לכך, שכל הסתמכות על הבעות עמדה, עצות, המלצות וכיוצ”ב המוצגים באתר, ככל שמוצגים, נעשים לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית.

10.3. המידע באתר הינו לצרכים אינפורמטיביים בלבד.

10.4. השימוש באתר הינו כמות שהוא AS IS .

10.5. החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא -לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של החברה בכל מקרה תוגבל למחיר ההזמנה.

10.6. כל תוכן ו/או מידע ו/או תמונה המובאים באתר בקשר למאפייני מוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יבואן ו/או יצרן המוצר, לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, נמסר על ידם ולחברה לא תהיה כל אחריות לגביו. נתונים המובאים באתר לגבי גודל המוצרים (אורך, רוחב, גובה, משקל, זוויות וכיוצ”ב) הינם בקירוב (ייתכנו סטיות בייצור). החברה לא תהא אחראית בשום צורה שהיא על שוני לא מהותי בגדלים (דהיינו שוני שאינו עולה על 10% מן הגדלים המצוינים באתר, שמקורם בהנחיות היבואן/היצרן). היה השוני האמור מהותי (עולה על 10% מן הגדלים המצוינים באתר), יהיה המשתמש זכאי לקבל את מלוא התמורה ששילם על המוצר כנגד השבת המוצר לחברה, אך לא יהא זכאי לכל פיצוי כלשהו בנוסף.  

10.7. כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה (לרבות המלצות, מאמרים, מפרטים, הוראות שימוש או תמונות) ו/או בתוכן של צד שלישי  לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות, המלצות או כולן תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית (לפיכך, מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי מוסמך לפני כל פעולה). למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי החברה ו/או לתוכן של צד שלישי, וכן לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, לרבות, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.

10.8. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה.

10.9. האתר יכול שיציעו קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר אינם בפיקוח החברה ואינם נבדקים על ידה, לרבות לעניין מהימנותם, חוקיותם והאבטחה בהם. לפיכך החברה לא תישא בכל חבות מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם באתרים אלו או באתרים  המקושרים לאתרים  אלו. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים  ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים.

10.10. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות נתונים, דגמים ומחירים ללא הודעה  מוקדמת.

 1. 11.  מבצעים/שוברי הנחה/קופונים

11.1. מפעם לפעם ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה החברה רשאית להנפיק שוברי הנחה/קופונים ללקוחותיה, הן באופן חד פעמי, הן באופן רב פעמי, הן לגבי מוצרים ספציפיים, הן באמצעות קודים מסויימים ובכל צורה ודרך שתבחר החברה. ההתניות, התנאים והמועדים לשימוש בשוברים/בקופונים הנ”ל יופיעו על גבי השוברים/ הקופונים עצמם ומימושם יהיה רק בהתאם לתנאים הנקובים בהם.

11.2. החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תפרסם מידי פעם בפעם מבצעים שונים, בין לאוכלוסייה ספציפית, בין לחברי מועדון לקוחות ובין לקהל הרחב. מבצעים אלה יחייבו בהתאם לתנאיהם שיפורסמו.

11.3. בכל מקרה תהא החברה רשאית להפסיק כל מבצע וכל פעילות שוברים/קופונים על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין.  

11.4. שוברי ההנחה/הקופונים אינם ניתנים להחלפה, העברה או המרה ו/או פדיון כספי אחר.

11.5. ככל ששובר הנחה/קופון ניתן למשתמש עקב רכישה שביצע באתר וזו בוטלה, יבוטל אף השובר/הקופון וככל שנעשה בו כבר שימוש, יהא המשתמש חב את ערכו לחברה ויידרש להחזיר מלוא ערכו תוך 14 ימים ממועד השימוש בו.

 1. 12.  מכירות אחרות ומיוחדות

12.1. החברה רשאית לבצע, על פי שיקול דעתה המוחלט, מכירות מיוחדות עבור קבוצת צרכנים כזו או אחרת ואשר הוגדרה על פי קריטריונים ותנאים מפורטים שייקבעו על ידה. 

12.2. מובהר ומוסכם, כי משתמש שלא יענה לאותם קריטריונים לא יוכל להשתתף במכירות האמורות ולא יהיו לו כל טענות או דרישות או תביעות כנגד החברה.

 1. 13.  שימוש בפורום ובחוות דעת באתר

13.1. החברה רשאית להפעיל פורום במסגרת האתר, בו תבצע סקר שביעות רצון או מתן חוות דעת של המשתמשים בהתייחס למוצרים הנמכרים באתר.

13.2. מובהר, כי מדובר בפונקציה שיווקית והמשתמש נדרש להתייחס אליה ככזו.

13.3. החברה תהא רשאית לעשות כל שימוש, שיווקי ואחר, בתוצאות סקרי שביעות הרצון האמורים ובחוות הדעת ו/או בחלק מהם. החברה אף תהיה רשאית שלא לעשות שימוש כלשהו בתוצאות סקרים אלו וכן שלא לפרסם את חוות הדעת, כולן או חלקן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא תהא כל טענה או דרישה או תביעה כנגד החברה בעניין זה.

 1. 14.  סמכות שיפוט והוראות כלליות

14.1. משתמש המעוניין לפנות להנהלת האתר בכל עניין או נושא שהוא יוכל לעשות זאת באמצעות שליחת דוא”ל לתיבה: service@maxsale.co.il תוך ציון הכיתוב, כי הפנייה מיועדת להנהלת האתר.

14.2. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובעים ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד.

14.3. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר או חלק ממנו, לשנות מעת לעת את מבנה האתר ותוכנו לרבות מראהו  וכן את אופי, היקף וזמינות המוצרים המוצעים בו למכירה, וכל היבט אחר הכרוך באתר – והכול, ללא צורך במתן הודעה מראש. יובהר כי שינויים אלו יחייבו את המשתמש לכל דבר ועניין.

14.4. סמכות השיפוט לדון בכל עניין הקשור והנובע לרכישה שבוצעה באתר ו/או לשימוש בו תהיה לביהמ”ש המוסמך במחוז תל אביב.

14.5. במידה ובמסגרת הליך שיפוטי או כל הליך אחר על פי דין ייקבע כי אלו מתנאי תקנון זה איננו חוקי, אם באופן חלקי ואם באופן מלא, לא יהא באי החוקיות האמור כדי לפגוע בסעיפים אחרים בתקנון ובמידת הצורך יפורש הסעיף/הסעיפים הרלוונטים ברוח החוק ויצומצם או ישונה כך שיתאים לו.